вагітна жінка

Щодо ролі жінки в суспільстві, напевно, немає спільної думки як серед чоловіків, так і серед жінок. Особисто я вважаю, що жінка сама має зробити вибір між кар'єрою та роллю берегині сімейного затишку. Звісно, якщо жінка працює, то вона не може по­вною мірою віддаватись сім'ї. І навпаки, сімейні про­блеми заважають жінкам у становленні кар'єри. Сус­пільство ж наше, на жаль, поки що не готове допомо­гти своїм громадянам, бо само переживає період ста­новлення.
У літературі виведено чимало образів жінок си­льних, дієвих. Це патріотка Оксана з драми Лесі Українки «Бояриня». Мріяла про рівноправність жі­нок із чоловіками у здобутті освіти, у вихованні, у виборі власного шляху й Ольга Кобилянська у своїх творах «Людина», «Царівна».

Життєвий досвід свідчить, що й сьогодні чимало представниць прекрасної половини людства упевнено почувається з портфелями науковця, народного депу­тата, у ролі мисткині, будучи водночас чудовими ма­мами і дбайливими дружинами. На долю жінки завжди випадало більше перева­нтажень, ніж на долю чоловіка. Можливо, саме тому природа створила жінку витривалішою. Погляньмо на життя Марії з однойменного роману Уласа Самчука. Здавалося б, ніхто не в силі витримати такого жа­хіття, яке випало на її долю. А вона терпіла й існува­ла.

Отже, у будь-якому суспільстві в жінки є право на щастя. Говорячи про роль жінки в суспільстві, ва­рто врахувати, що саме від неї залежить фізичне і мо­ральне здоров'я молодого покоління, а отже, майбут­нє здоров'я нації. Тож нехай вона сама робить вибір, де вона значиміша — чи у власній сім'ї як берегиня домашнього вогнища, чи на роботі, будучи повноп­равною, упевненою в собі бізнес-леді.

(243 слова)

Подібний матеріал

  1. Трагедія жінки (за романом П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)
  2. Складіть роздум про те, хто в Україні гід­ний називатися патріотом.
  3. Скласти роздум про те, в чому полягає ве­лич людини.
  4. Мій улюблений герой із «Слова о полку Ігоревім» – Ярославна
  5. Підтвердьте чи спростуйте думку: «Го­ловне в житті — це саме життя, найви­ща цінність на землі».