Книга і комп'ютер

Необхідність висловлювати і передавати інфор­мацію спричинилася до появи мови, писемності, мис­тецтва, книгодрукування, телебачення, обчислюваль­ної техніки. Завдяки технічному прогресу виникли певні засоби комунікації, а разом з ними — й цінності. Першим проривом у цьому напрямі стала книга, яку споконвіку любили і поважали. Недаремно народ каже: «Книга вчить, як на світі жить», «Книга —джерело життя», «З книгою жити — з добром дружи­ти». Про роль книги в житті людини писали і майстри поетичного слова. Наприклад, Іван Франко казав:

Книги — морська глибина,
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.

Тривалий час книга була єдиним і основним джерелом інформації. Пізніше долучилася друкована періодика, потім — телеграф, радіо, телебачення і, нарешті, інтернет. Тож на початку XXI століття книга і комп'ютер є найавторитетнішими джерелами інфо­рмації. Сьогодні світ переживає процес бурхливої ін­форматизації. Сучасний комп'ютер пише музику і ві­рші, малює, грає у шахи, розмовляє. Недавнє досяг­нення комп'ютерних технологій — «жива» книга (Living Book), за допомогою якої можна не лише чи­тати текст і переглядати малюнки, а й чути голоси персонажів, «оживляти» ілюстрації, грати в цікаві іг­ри.

Основною проблемою сьогодні є проблема ви­бору. Як відрізнити потрібну інформацію від непо­трібної, глибоку від поверхневої, корисну від беззмі­стовної та шкідливої?! Доволі часто знання худож­ньої літератури обмежують гортанням детективів. Уміння вибирати книгу чи знаходити інформацію за допомогою комп'ютера — справжнє мистецтво, яким потрібно оволодіти.

Знання не дає людині щастя і мудрості, не рятує від самотності — людині потрібна людина. Книга і комп'ютер — поки що основні джерела інформації, які мирно співіснують, доповнюють одне одного. А що буде далі, на мою думку, покаже час.

(250 слів)

Подібний матеріал

  1. Складіть роздум на тему «Народні тради­ції— це культурна спадщина народу чи пережиток минулого?»
  2. Складіть роздум про те, чи потрібний су­часним людям етикет.
  3. Складіть роздум про те, хто в Україні гід­ний називатися патріотом.
  4. Складіть роздум про ваше бачення ролі жінки в суспільстві
  5. Складіть роздум про своє бачення сім’ї та її ролі в житті людини.