Здоров'я - найвища цінність

На мою думку, це справді так. Майже всі знають цю тезу, але усвідомлює її не кожен. Про здоров'я і здоровий спосіб життя у нашого народу є чимало прислів'їв і приказок: «Найбільше багатство — здо­ров'я»; «У здоровому тілі — здоровий дух»; «Хто про здоров'я дбає, тому і Бог помагає». Газетні кіоски і книжкові лотки переповнені літературою про різно­манітні способи оздоровлення. Проте інколи склада­ється враження, що люди, тільки захворівши, розумі­ють, що позбавлені чогось надзвичайно важливого в житті. Особливо молодь, яка марнує своє здоров'я, уживаючи наркотики, алкоголь, курячи тютюн.

Динамічний ритм сучасного життя, постійні стре­си, теж, на жаль, не сприяють зміцненню здоров'я лю­дини. В останні роки люди усе більше розуміють, що найкращі ліки може дати лише сама природа. Тому на­магаються перебувати в гармонії з природою, шанобли­во ставитися до неї, використовуючи її багатства. Пере­конані, що саме перебування на природі значно покра­щує настрій, самопочуття людини, підвищує захисні сили організму.
Ідею гармонії людини і природи проголошують у своїх творах і чимало майстрів слова: М. Коцюбин­ський у повісті «Тіні забутих предків», Леся Українка у драмі-феєрії «Лісова пісня», О. Довженко у кіноповісті «Зачарована Десна» та інші.

Побажанням здоров'я люди закінчують свої ро­змови, вітаючись, бажають одні одним передусім здо­ров'я. Усе це ще раз підкреслює незаперечну важли­вість здоров'я для життя людини.

Отже, твердження «Здоров'я — найвища цін­ність» є правдивим, хочеться тільки, щоб людина по­чинала замислюватись над своїм здоров'ям не тоді, коли захворіє, а значно раніше. Адже не так важко дотримувати режиму, щодня робити зарядку, стежити за вчасним і раціональним харчуванням. Тож берегти здоров'я слід змолоду, адже це найбільше багатство людини.
(247 слів)

Подібний матеріал

  1. Підтвердьте чи спростуйте думку: «Го­ловне в житті — це саме життя, найви­ща цінність на землі».
  2. Підтвердьте чи спростуйте твердження про те, що характер людини творить її долю.
  3. Підтвердьте або спростуйте думку, що час не має влади над коханням.
  4. Підтвердьте чи спростуйте твердження римського філософа Цицерона: «Неосвіче­ність — ніч розуму, ніч безмісячна і беззо­ряна».
  5. Підтвердьте або спростуйте думку німе­цького філософа Л. Фейєрбаха: «…Мова є критерієм того, на якому рівні знаходить­ся людська культура»