Пошук
Зміст

Замовити роботу

    Замовити роботу
    Яндекс.Метрика


Щастя - це казкова жар-птиця

Мабуть, скільки у світі є людей, стільки й можли­вих варіантів відповідей на запитання, що таке щастя, бо кожна людина розуміє його по-своєму. Розуміння людиною щастя залежить від її духовності. Починаючи з античності, поняття щастя нале­жить до філософських категорій. Усі філософи схо­дяться на тому, що щастя є поняттям не матеріаль­ним, а внутрішнім. Тобто людина щаслива, якщо [...]

Добро і зло

Я підтримую думку, висловлену в прислів'ї. Моральні принципи відомі кожній людині, і щоразу вона має робити свій вибір, починаючи від «сказати чи не сказати батькам про отриману «двійку» до більшістю прийнятого останнім часом «мета виправдовує засоби». Загальновідомо, що добро — це вияв духовного в людині, зло — бездуховного. Людей, які сіють бездухо­вність, називають нелюдами. Переконатися [...]

Весілля - сімейні цінності

У кожної людини є своя система цінностей. Хтось найбільше цінує багатство, інший — славу, де-хто - родину, щире спілкування, дружні стосунки. Часто ці прагнення переплітаються, і людину оціню за тим, що в ній переважає. З одного боку, не багатство чи посада прикрашає дину, а її чесність, працьовитість, мудрість, щирість, справедливість. Проте з іншого — в [...]

життєвий шлях

Я погоджуюся з цим твердженням. Справді, від самої людини залежить, яким буде її життя. По-справжньому успішна, щаслива людина та, яка за­ймається улюбленою справою і знає її настільки доб­ре, що їй немає рівних у майстерності. Проте можли­вості будь-якої людини обмежені. І тільки сильна людина, досягши своєї мети, поставить собі мету на­ступну, складнішу, і в такий спосіб [...]

фото невідомого лікаря

Звісно, так. Адже усі ми є громадянами своєї країни, і кожен з нас у міру своїх здібностей і талан­тів може і повинен прислужитися рідній державі. Будь-яка чесна та сумлінна праця для Батьківщини є, на мою думку, не менш важливим внеском у її розбудову, ніж спортивні досягнення славетного футболіста чи боксера або перемога відомого співака на [...]

сучасні люди

Мій сучасник... Який він? Різний, але загалом непростий. Кажуть, що він надзвичайно практичний, йому бракує духовності. Я із цим цілком згодна. Зустрічаючись зі своїми ровесниками в різних місцях, бачу, чим вони живуть. Більшість мріє про гарне вбрання, престижний виш, а в майбутньому і таку ж професію, високі заробітки, заможного чоловіка чи дружину. З одного боку, [...]

Складіть роздум на тему: «Книга і комп’ютер. За чим майбутнє?»


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (41 голос(ів), середній: 3.93 з 5)
Загрузка ... Загрузка ...
Книга і комп'ютер

Необхідність висловлювати і передавати інфор­мацію спричинилася до появи мови, писемності, мис­тецтва, книгодрукування, телебачення, обчислюваль­ної техніки. Завдяки технічному прогресу виникли певні засоби комунікації, а разом з ними — й цінності. Першим проривом у цьому напрямі стала книга, яку споконвіку любили і поважали. Недаремно народ каже: «Книга вчить, як на світі жить», «Книга —джерело життя», «З книгою [...]

Скільки ти знаєш мов, стіль­ки разів ти людина

Я погоджуюся з цією думкою. Мова — один з найвищих здобутків людської цивілізації. Сукупність усіх мов світу — це здобуток духовної культури люд­ства, витвір людського колективного розуму. Не принижуючи своєї, вивчаючи інші мови, ми пізнаємо культуру і побут інших народів, їхню істо­рію. Ми отримуємо можливість спілкуватися з пред­ставниками різних національностей. Актуальними з цього приводу є [...]

Здоров'я - найвища цінність

На мою думку, це справді так. Майже всі знають цю тезу, але усвідомлює її не кожен. Про здоров'я і здоровий спосіб життя у нашого народу є чимало прислів'їв і приказок: «Найбільше багатство — здо­ров'я»; «У здоровому тілі — здоровий дух»; «Хто про здоров'я дбає, тому і Бог помагає». Газетні кіоски і книжкові лотки переповнені літературою [...]

кохання непідвладне часу

Я підтримую думку, що кохання непідвладне ча­су. Це почуття, яке ушляхетнює людину, робить її доброю, лагідною, життєрадісною. Мабуть, на світі немає людини, яка була б байдужою до цієї теми. Як на мене, то саме кохання є рушієм життя, бо всі бе­зумства й усі благородні пориви людина звершує в пориві кохання. Напевно, немає письменників, які не [...]

Мова - людська культура

Я підтримую думку відомого німецького філо­софа. Так, формування людини як особистості з ви­соким інтелектуальним рівнем, як яскравої творчої індивідуальності неможливе без досконалого воло­діння мовою. Саме в мові закодовано інтелект тієї чи іншої нації, адже мова є скарбницею її духовних над­бань, досвіду, праці, творчості попередніх поколінь. Свідченням цього є слова Панаса Мирного зі статті «Рідна мова»: [...]

Народні тради­ції

Поза сумнівом, народні традиції — це культурна спадщина, до того ж у кожного народу — своя. Їх іс­торія сягає глибини віків, поєднує в собі уявлення про світ, ставлення до релігії, ознаки побуту. І ми, нащадки великого народу, повинні берегти і примно­жувати це народне багатство, аби усвідомити, що є його частиною. Усвідомлення своєї причетності до великого [...]

сім'я - родина

Я вважаю, що сім'я має надзвичайно важливе, навіть незамінне значення для людини. Так, у ній лю­дина живе в оточенні найрідніших людей, які можуть і зрозуміти, і вибачити, і підтримати, і допомогти знайти свій шлях у житті. Ніхто й ніщо не може замі­нити ні батька, ні матері, ні їхньої безмежної любові, теплоти, добра. Учені стверджують, що [...]

Складіть роздум про те, чи потрібний су­часним людям етикет.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (25 голос(ів), середній: 3.84 з 5)
Загрузка ... Загрузка ...
етикет

Поза сумнівом, в усі часи, у тому числі й сього­дні, людям не обійтись без етикету. Адже уміння по­водитися в товаристві, гарні манери, вихованість, вишуканий смак, правильна, багата мова, ввічливість, поєднана з почуттям власної гідності, завжди цінува­лися в людині. В Україні перші писемні правила по­ведінки виклав у «Повчанні дітям» великий київсь­кий князь Володимир Мономах. Він писав, [...]

Смайли - ємоції людини

Я погоджуюся з думкою, що більшою мірою людина є господарем своєї долі, яку творить її харак­тер. Так, саме в характері об'єднуються розумові, емоційні та чуттєві якості особистості, які свідчать про певне сприйняття людиною дійсності та самої себе. Такими рисами можуть бути чуйність, чесність, доброта, правдивість, відданість тощо. Проте можуть бути і лицемірство, егоїзм. Особливе значення [...]