Тарас Григорович Шевченко

"Я не знаю іншого поета, який би так повно поєднав у собі поета національного і поета на­родного, як Шевченко. ...З самої гущі народної встає великий національний поет України Тарас Григорович Шевченко, який повно відбив і в творчості своїй, і в страдницькому житті, і навіть у зовнішності свою прекрасну, багатостраждальну Україну. Безстрашна революційність, запорізька жадоба волі, [...]