Пошук
Зміст

Замовити роботу

    Замовити роботу
    Яндекс.Метрика

Сучасні учнівські шкільні твори з української мови і літератури

для учнів 5-11 класів, з картинками до творів, для найкращого засвоєння матеріалу учнями молодших класів. Посібник для дітей і батьків!


Любов до України дається нам від народження, а свідоме осягнення душі Батьківщини починається з вивчення її мови та літератури. Далекі віки озиваються до нас зажурливим співом старовинних дум, веселою мовою прадідівських оповідок, швидкоплинністю слова й часу, явленою в казці. Так відбувається діалог епох, століть, поколінь. Вивчення гуманітарних предметів залишається сьогодні дуже важливим аспектом шкільної освіти. Учні мають знати найважливіші відомості про походження української мови, її ролі в становленні нації, розуміти значення мови як засобу пізнання і спілкування.
Розвиток зв'язного мовлення є найважливішою формою навчання. Завдання на твори, тематика яких є до­сить різноманітною — від морально-етичних питань до актуальних проблем захисту довкілля.
Засвоєння цінностей української мови і літератури — важливий етап духовного зростання свідомої особистості, який відбувається на шкільному терені. Як свідчать педагогічні дослідження, учень повинен самостійно здобувати знання, самостійно творчо працювати. І саме уроки літератури дають для цього безліч можливостей. Робота над твором, присвяченим певному художньому тексту або творчості окремого автора взагалі, вимагає від школяра мобілізації всіх творчих, аналітико-синтетичних, інтелектуальних та інших можливостей. Величезного виховного значення набувають тут засоби мистецтва, якими користуються майстри слова, а також самі образи літературних героїв.

Найкращий сайт, де можно знайти твори з української мови та літератури для учнів 5-12 класу.
Самопідготовка при написанні творів з мови та літератури має неабияке значення. Ті учні, які віддають певний час цьому виду самостійної роботи, зазвичай мають вищі бали з гуманітарних предметів. А для абітурієнтів самопідготовка — це взагалі єдиний ефективний спосіб підготовки до іспиту.
Зразкові твори, які ввійшли до нашого сайту, відрізняються досконалим знанням змісту літературного твору, необхідного теоретичного матеріалу, широкого культурного контексту, а також власною точкою зору на проблемні й ідеологічні моменти твору. Скориставшись цим взірцевим текстом, учень матиме змогу підсумувати власні думки щодо твору, підшукати потрібні слова та мовні звороти, правильно скористатися цитатами тощо. Тематика творів відповідає трьом чинним програмам:

- твори з української мови — програмі Академії,педагогічних наук України (автори О. Біляєв, Н. Бондаренко, А. Ярмолюк);

- твори з української літератури — програмі Академії педагогічних наук України (автори О. Бандура, Н. Волошина) і програмі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (керівник авторського колективу М. Жулинський).

Ще пропозиції